Om koret

Jonsvatnet Sangkor er et blandakor med 70 medlemmer

hovedsakelig bosatt i Trondheim.

"Korets formål er å øke interessen for korsang. Koret skal arbeide for å høyne sangkvaliteten, ved å legge forholdene til rette for å utvikle medlemmenes sangferdigheter og skape et godt miljø"

Vi er en glad og sosial gjeng med stor sangglede, som har sunget sammen i mange år og som trives godt i lag.

Korets repertoar er variert, og vi synger alt fra folkemusikk og moderne rytmer til kirkelige toner.

 

Faste aktiviteter gjennom året er en seminarhelg vår og høst, sang på gudstjeneste og sykehjem, høstkonsert, julekonsert i Strinda kirke og i tillegg deltar vi på korfestivaler, kortreff og sangerstevner, og vi er tilsluttet Norges Korforbund.

Vi er glad i å reise, og har flere utenlandsturer bak oss. I juni 2015 gikk turen til Riga på Nordisk/Baltisk korfestival, og

i juni 2016 var vi på landsfestival for kor i Svolvær.

 

Vår dyktige, humørfylte dirigent, og store inspirasjonskilde er Bjørn Sigurd Skjelbred.

 

Øvingsdag: Mandag fra 19.00 til 21.30

Sted: Markaplassen skole på Vikåsen