Styret

Styrets sammensetning:

Leder: Robert Revdal
Nestleder: Hans Petter Hernes
Kasserer: Roger Aalberg
Sekretær: Linda Aalberg Hammerås
Styremedlem: Trine Myhr